پاورپوینت درس ازرنج هایی که کشیده ام مپرس همراه باتمرینات

پاورپوینت درس ازرنج هایی که کشیده ام مپرس همراه باتمرینات

پاورپوینت درس ازرنج هایی که کشیده ام مپرس همراه باتمرینات

فرمت فایل:(powerpoint)تعداداسلایدها:9اسلاید

 

دراین اسلایدها این درس همراه با تمرینات.تاریخ ادبیات ولغات جدید امده است.


اینجا هم مشاهده کنید