نمونه سوالات امتحانی تستی درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان

نمونه سوالات امتحانی تستی درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان

نمونه سوالات امتحانی تستی درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:2صفحه

 

بخشی از متن:

- چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند  اوراازپدرشان دورکنند ؟

چون آن هایوسف رادوست نداشتند                              چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند          هرسه پاسخ صحیح می باشد.

2- اصل توحید یعنی چه ؟

خداوند تواناست                              خداوند مهربان است

خداوند یگانه وبی همتاست                  خداوند داناست

3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

باجانشینی امامان      باآفرینش جهان    بانیکی کردن به مردم      بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

کتاب خدا و خانه کعبه         کتاب خدا واحادیث        اهل بیت واحادیث       کتاب خدا واهل بیت

5- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

واقعه     فلق       انبیاء      کوثر

6- مصرف صحیح به چه معناست ؟

درست وبه اندازه نیازمصرف کردن        مصرف نکردن


اینجا هم مشاهده کنید