یکصد وده سئوال صحیح – غلط از علوم تجربی پنجم دبستان

یکصد وده سئوال صحیح – غلط از علوم تجربی پنجم دبستان

یکصد وده سئوال صحیح – غلط از علوم تجربی پنجم دبستان

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:3 صفحه

 

بخشی از سوالات:

- خاصیت های همه ی مواد با هم یکسان است. ص  غ

2- بیشتر مواد اطراف ما ترکیب هستند  ص غ

3- مولکول از ذرات ریزی به نام اتم ساخته شده است ص غ

4-اکسیژن و آب هر دو ترکیب هستند ص غ

5- ربایش مولکولی در همه اجسام یکسان نیست ص غ

6-شکل وحجم مواد جامد ثابت است . ص غ

7-اتم های سازنده آهن مثل هم هستند ص غ

8-مولکول های شکر فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ص غ

9-جنبش مولکولی در حالت جامد کمتراست ص غ

10-ربایش مولکولی یخ بیشتر از آب است ص غ

11-ذوب شدن یخ یک تغییر فیزیکی است ص غ

12-در تغییر فیزیکی جنس ماده عوض می شود ص غ

13-مواد همیشه به یک صورت باقی نمی مانند ص غ

14- نام علمی زنگ آهن اکسید آهن است  ص غ


اینجا هم مشاهده کنید